5 Manusia Terberat Dalam SejarahCarol Yager (peak weight 727 kg/ 1,600 lbs)

5 Manusia Terberat Dalam Sejarah [ www.BlogApaAja.com ]

Jon Brower Minnoch (peak weight 635 kg / 1400 lbs)

5 Manusia Terberat Dalam Sejarah [ www.BlogApaAja.com ]

Manuel Uribe (597 kg / 1,316 lb)

5 Manusia Terberat Dalam Sejarah [ www.BlogApaAja.com ]

Walter Hudson (544 kg / 1,200 lb)

5 Manusia Terberat Dalam Sejarah [ www.BlogApaAja.com ]

Rosalie Bradford (544 kg / 1,200 lb)

5 Manusia Terberat Dalam Sejarah [ www.BlogApaAja.com ]

Follow On Twitter