15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis1. Nameless Tower
15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis [ www.BlogApaAja.com ]2. Cerro Torre, Patagonia, Argentina
15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis [ www.BlogApaAja.com ]3. Saint Matterhorn, Zermatt, Switzerland

15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis [ www.BlogApaAja.com ]4. Las Torres, Torres del Paine National Park, Patagonia
15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis [ www.BlogApaAja.com ]5. Bugaboo Spire, Columbia-Kootenay, Canada
15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis [ www.BlogApaAja.com ]6. Mount Roraima
15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis [ www.BlogApaAja.com ]7. Mount Thor, Baffin Island, Nunavut, Canada
15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis [ www.BlogApaAja.com ]
15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis [ www.BlogApaAja.com ]9. Prekestolen, Kjerag plateau, Forsand, Norway
15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis [ www.BlogApaAja.com ]10. Las Torres de Vajolet, Italian Alps
15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis [ www.BlogApaAja.com ]11. Agulha do Diabo
15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis [ www.BlogApaAja.com ]12. Shiprock, New Mexico
15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis [ www.BlogApaAja.com ]13. Spider Rock
15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis [ www.BlogApaAja.com ]


14. Dead Horse Point

15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis [ www.BlogApaAja.com ]15. Meteora, Greece15 Bukit Batu Paling Yang Fantastis [ www.BlogApaAja.com ]


Follow On Twitter